RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Struktura własnościowa CDN w Pile

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile pełni trwały zarząd nad nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Wielkopolskiego :

1. Nieruchomość położ27, ona w Pile ul. Bydgoska 21 oznaczona w ewidencji gruntów jako obręb 27,arkusz mapy 2, działki nr 50/9o pow. 0,15 ha i działki nr 50/10 o pow. 0,1921 ha zapisaną w księdze wieczystej KW 1927 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pile

2. Nieruchomość stanowiąca udział w wysokości 28013/74125 części w prawie własności nieruchomości położonej w Wągrowcu ul. Wierzbowa 1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Wągrowiec , arkusz mapy 46 , działka nr 3491/9 o pow. 0,4428 ha i działka nr 3490/2 o pow. 0,0139 ha zapisanych w księgach
wieczystych KW nr 38869 i KW nr1796 prowadzonych przez Są rejonowy w Wągrowcu .

3. Nieruchomość stanowiącą udział w wysokości 15373/52045 części w prawie własności nieruchomości położonej w Chodzieży ul. Jagiellońska 3 oznaczonej w ewidencji gruntów jako jednostka ewidencyjna Chodzież , arkusz mapy 28, działka nr 2297 o pow. 0,1231 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 23525 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.Opublikował: Sławomir Kozłowski
Publikacja dnia: 04.09.2013
Podpisał: Sławomir Kozłowski
Dokument z dnia: 04.09.2013
Dokument oglądany razy: 4 070