RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.10.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano wykaz sprzętu

Komunikaty

Centrum Doskonalenia Nauczycieliw Pile realizuje zadanie -
Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
Zakres rzeczowy zadania:
1. Docieplenie stropodachu
a) rozebranie podłóg drewnianych
b) położenie podłogi z desek struganych o grubości 25 mm
c) położenie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej, jedna warstwa z płyt z wełny mineralnej 2. Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. wraz z połączeniem z węzłem c.o.
a) demontaż grzejników
b) demontaż rurociągu
c) montaż grzejników
d) ułożenie ekranów zagrzejnikowych
e) położenie rurociągów i ich izolacja
f) montaż zaworów
g) próby i odbiory
3. Wymiana instalacji elektrycznej i położenie instalacji komputerowej.
a) demontaż instalacji elektrycznej
b) położenie wewnętrznych instalacji zasilających
c) instalacja rozdzielni elektrycznych
d) ułożenie przewodów instalacji oświetleniowej i zasilania gniazd komputerowych
e) montaż osprzętu instalacyjnego
f) montaż opraw oświetleniowych
g) położenie instalacji komputerowej
h) instalacja sygnalizacji pożarowej
i) instalacja CCTV
j) zainstalowanie systemu zarządzania energią
k) instalacja wyłącznika przeciwpożarowego
l) pomiary i odbiór
4. Roboty naprawcze , tynkarskie i malarskie wewnętrzne.
a) zamknięcie bruzd po położenie instalacji
b) uzupełnienie tynków
c) naprawa tynku po przekuciach
Okres realizacji zadania
3.09.2018 r. – 23.11.2018 r.
Wartość zadania
1 675 133,00 zł.
Współfinansowanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w Poznaniu
Zdjęcia
Stan przed remontem


Nazwa zadania: Zakup programu SOWA SQL
Zakres rzeczowy:
1. Koszty modernizacji do SQL z RPS SOWA 2 SQL RPS LINUX:
- dopłata do licencji,
- instalacja i konwersja 6 baz danych,
2. Opłata RPS LINUX w pierwszym roku eksploatacji.
3. Koszty aktywacji uczestnictwa w WPBP oraz abonament w pierwszym roku eksploatacji.
Okres realizacji zadania: VI-VII 2018
Wartość zadania: 41 960 zł
Galeria zdjęć po zakupie:


Nazwa zadania: Naprawy blacharsko - dekarskie w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Zakres rzeczowy:
1. demontaż starych rynien
2. demontaż obróbek blacharskich
3. montaż spadu z płyty osb
4. montaż obróbek blacharskich
5. montaż rynien
6. wynajem rusztowania
7. materiały pomocnicze
Okres realizacji zadania: 30.03.2018-26.05.2018
Wartość zadania: 197.800 zł

Wszystkie pliki w pełnej rozdzielczości


Nazwa zadania: Wymiana rynien i obróbek blacharskich na budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży
Zakres rzeczowy: Zgodnie z porozumieniem z Gminą Chodzież z maja 2017 r. w sprawie partycypacji w kosztach wykonania robót
Okres realizacji zadania: do 15.12 2018 r.
Wartość zadania: 10.000 zł
Galeria zdjęć przed:


Nazwa zadania: Remont pomieszczeń oraz zakup regałów i lady bibliotecznej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile - Filia w Czarnkowie
Zakres rzeczowy:
1. Roboty budowlano – instalacyjne
a) roboty rozbiórkowe
b) wzmocnienie podłogi w magazynach książek
c) podłoża i posadzki
d) malowanie sufitów i ścian
e) wykonanie stolarki drzwiowej
f) wykonanie instalacji elektrycznej
2. Dostawa i montaż mebli do biblioteki

Okres realizacji - 22.10 - 30.11.2018
Wartość zadania: 100 000 zł


Nazwa zadania: Remont pomieszczeń oraz wymiana regałów w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile- Filia w Wągrowcu
Zakres rzeczowy:
1. Roboty rozbiórkowe – odbijanie tynków wewnętrznych 230 m2
2. Położenie nowego tynku z zaprawy cementowo-wapiennej – 230 m2
3. Wywiezienie gruzu.
4. Wymiana instalacji elektrycznej.
5. Montaż w sufitach podwieszanych lamp oświetleniowych (15 sztuk).
6. Wymiana drzwi (2 sztuki).
7. Cyklinowanie parkietów i malowanie – 170 m2
8. Dostarczenie i montaż regałów do czytelni – 70 sztuk.
9. Nadzór budowlany i obsługa przetargowa.
10. Dokumentacja techniczno – projektowa, kosztorys.

Okres realizacji zadania: 18.06 2018 d0 31.07.2018
Wartość zadania: 101,618 zł
Galeria zdjęć przed remontem:

Zdjęcia po remoncie


Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z procedurą określoną w Uchwale nr 5080/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 września 2014 roku. Wykaz sporządzony stosownie do protokołu nr 1/2018 komisji działającej w CDN.
Załącznik 1Opublikował: Sławomir Kozłowski
Publikacja dnia: 26.10.2018
Podpisał: Sławomir Kozłowski
Dokument z dnia: 23.03.2015
Dokument oglądany razy: 2 621